Johan

Född på det glada 60-talet. Blev framsatt framför TVn vid första månlandningen så att jag skulle kunna säga att jag har sett den "live". Nåväl, kan inte direkt påstå att jag kom ihåg något, det gör sällan 3 månader unga barn...

Född och uppväxt i Göteborg. Tog min grundexamen i Uppsala. Civilingenjör i materialfysik. Gjorde ett år i Sydney vid University of New South Wales där jag läste Biomedical Engineering. Gjorde en kort anhalt vid Craniofacial Reconstruction AB i Göteborg. För att sedan hoppa på den nystartade tvärvetenskapliga forskarskolan Forum Scientum i Linköping, från vilken jag disputerade till Teknologie Doktor i september 2001. Det faktiska laborativa arbetet skedde inom biomaterialgruppen vid Tillämpad Fysik.

Om du vill kan du ladda ner spikbladet (58KB) eller den svenska sammanfattningen (58KB).

Har hunnit med en månads resa i Kina med Läs och Res samt varit projektanställd i två omgångar vid som fo.ing. på Linköpings universitet, lärarvikariat vid Linköpings kommunala grundskolor. Är sedan februari 2004 postdoc vid 3BS gruppen i Braga, Portugal. Det gäller till september 2007.

Senast uppdaterad 2007-04-01 av Johan Benesch.